• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I
Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług LOG-GREG Grzegorz Gołąbek poprzez Serwis.
 2. Definicje określone w § 2 Regulaminu pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. LOG-GREG Grzegorz Gołąbek dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

II
Administrator Danych Osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest LOG-GREG Grzegorz Gołąbek ul. Kwitnąca 49, 52-242 Wrocław, nr NIP 8992469795
 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Wydawcy zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

III
Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla realizacji zamówienia w sklepie internetowym SCRAPBOOKINGOWO.COM.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania w każdym czasie.

 

IV
Informacje handlowe
 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. Odwołanie zgody może zostać złożone pod adresem e-mail: sklep@scrapbookingowo.com
 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe po zakończeniu świadczenia usługi, w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to uprzednio zgodę.

 

V
Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”
 1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.
 2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:                                                                                                          1) identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora,
  2) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Hasła, oraz  
  3) optymalizacji korzystania z Serwisu,
  4) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, oraz
  5) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
 5. Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie.

 

VI
Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania.
 2. W przypadku przetwarzana danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w dowolnej formie
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VII
Postanowienia dodatkowe
 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis i LOG-GREG Grzegorz Gołąbek . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@scrapbookingowo.com.