• Zwroty i reklamacje

Drogi Kliencie,

Jeśli dokonałeś zakupu w naszym sklepie internetowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Z prawa odstąpienia od umowy może skorzystać każdy konsument, wysyłając stosowne oświadczenie.

 

W rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego: 
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

JAK ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

Możesz to zrobić w następujący sposób:

  • Wysyłając oświadczenie drogą pocztową na adres: LOG-GREG Grzegorz Gołabek, ul. Smardzowska 26, 52-234 Wrocław.
  • Wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@scrapbookingowo.com

 

Jeżeli zdecydujesz się na złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, poinformujemy Cię o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ZWROT ŚRODKÓW

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności (w tym koszty dostawy) maksymalnie w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o Twojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy.

Zwrot środków otrzymasz takim samym sposobem płatności, jakim dokonałeś opłaty za złożone zamówienie, chyba, że jednoznacznie wyrazisz zgodę na alternatywną formę dokonania zwrotu. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat z tytułu otrzymania środków.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

ZWROT TOWARU

Zwracany towar należy odesłać na adres LOG-GREG Grzegorz Gołabek, ul. Smardzowska 26, 52-234 Wrocław, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 14 dni.

W związku z odstąpieniem od umowy, koszty odesłania towaru ponosi kupujący. 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: LOG-GREG Grzegorz Gołąbek, ul. Kwitnąca 49, 52-242 Wrocław,

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Data odbioru rzeczy: ………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………  Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………....

Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków: …………………………………………………………………………………………….

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………….

- Data: ……………………………………

 

 

 

 

 (*) Niepotrzebne skreślić.